Επιτροπές

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλος

Γεωργιάδης Γεώργιος

Μέλος

Μέλος

Σαμοίλη Βασιλική

Μέλος

Μέλος

Μπακόπουλος Σπιρύδων

Μέλος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Μέλος της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γουσου - Κουνγκ Φου.
Αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού με το υπ' αριθμ. 12/2456 ΦΕΚ.

Επικοινωνία

Αρτάκης & Ελλησπόντου, 133 41 Άνω Λιόσια & Κωνσταντινουπόλεως 59, 133 42 Άνω Λιόσια
Χάρτης

+30 693 672 1714

board@wushu.org.gr