+30 693 672 1714

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΗΣ, 13342

Διοργάνωση

PARAWUSHU GREECE


Χώρος και ημερομηνία διεξαγωγής

Αθήνα 18/05/2024

Διοργάνωση

Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ


Χώρος και ημερομηνία διεξαγωγής

Κόρινθος 16/06/2024

Διοργάνωση

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗ


Χώρος και ημερομηνία διεξαγωγής

Ξάνθη 22-23/06/2024